Os. Europejskie - część zachodnia, bliźniaki

Na pięknie położonym obszarze o pow. 30 ha, w sąsiedztwie rezerwatu przyrody, Spółka wydzieliła następną część około 90 działek budowlanych, z przeznaczeniem w większości pod budownictwo jednorodzinne wolnostojące i w małym zakresie pod zabudowę bliźniaczą (bezpośrednio przy ulicy Dobrej i Stalowej). Obecnie teren ten jest uzbrajany w sieć techniczną (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, gaz) oraz oświetlone zostaną drogi wewnętrzne i utwardzone nawierzchnią betonową - docelowo polbrukiem.

Wykonaliśmy już w I etapie - przeszło 50 domów jednorodzinnych oraz 18 w zabudowie bliźniaczej od strony południowo-wschodniej, przy ulicy Lwowskiej i Kijowskiej.

Do osiedla można dojechać od strony Wieprzyc i Małyszyna poprzez ul. Dobrą, a od strony centrum docelowo ul. Brukselską i ul. Wileńską.

Rzut domu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Mapa z wstępnym projektem podziału

Tabela domów w zabudowie bliźniaczej:

Numer domuNumer działkiPowierzchnia
174-L360/174120 m² wolne
174-P360/174120 m² wolne
175-L360/175120 m² sprzedane
175-P360/175120 m² sprzedane
176-L360/176120 m² sprzedane
176-P360/176120 m² sprzedane
179-L360/179120 m² sprzedane
179-P360/179120 m² sprzedane
180-L360/180120 m² sprzedane
180-P360/180120 m² sprzedane
182-L360/182120 m² sprzedane
182-P360/182120 m² sprzedane
183-L360/183120 m² sprzedane
183-P360/183120 m² sprzedane
189-L360/189120 m² wolne
189-P360/189120 m² wolne
190-L360/190120 m² rezerwacja
190-P360/190120 m² sprzedane
191-L360/191120 m² sprzedane
191-P360/191120 m² sprzedane
202-L360/202120 m² sprzedane
202-P360/202120 m² sprzedane
203-L360/203120 m² sprzedane
203-P360/203120 m² sprzedane
204-L360/204120 m² sprzedane
204-P360/204120 m² sprzedane
214-L360/214120 m² wolne
214-P360/214120 m² wolne
215-L360/215120 m² sprzedane
215-P360/215120 m² sprzedane
221-L360/221120 m² sprzedane
221-P360/221120 m² sprzedane
222-L360/222120 m² sprzedane
222-P360/222120 m² sprzedane
227-L360/227120 m² wolne
227-P360/227120 m² sprzedane
228-L360/228120 m² wolne
228-P360/228120 m² sprzedane

Wróć